reede, 28. märts 2008

Õppepäev Paide Gümnaasiumis

10.00 - 10.15 Kogunemine
10.15 - 10.30 Sissejuhatus ja programmi Sõpruskoolid Eurooaps/eTwinning ühitutvustus, Elo Allemann
10.30 - 11.00 Näiteid eTwinningu projektidest
                                        Kairi Laane, Viimsi Keskkool
                                       Anneli Tumanski, Väätsa Põhikool
11.00 - 11.30 Projektõpe ja ülevaade töövahenditest, mida projektitöös kasutada
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 12.00 Tööriistade praktiline koolitus (PBwiki http://pbwiki.com/)
12.00 – 13.15 eTwinningu (http://www.etwinning.net/) portaaliga tutvumine ja registreerumine
13.15 - 14.00 Projektiidee genereerimine ja arutelu
14.00 - 14.15 Kokkuvõtete tegemine päevast

Abiks twinnijale http://etwinningprojekt.weebly.com/