reede, 30. november 2012

Koolimeeskondade koolitus

Tallinnas Tallink Spa hotellis hotelli konverentsikeskuses.
30. november - 1. detsember

Tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi viimisel.
Koolimeeskondade koolitusele ootatakse ühest koolist 2-4 õpetajat koos infojuhi või informaatikaõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht).