Koolitused

Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames saavad Eesti õpetajad osaleda nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel koolitustel. Kõik koolitused on õpetajatele tasuta.

KOOLITUSED EESTIS

08.-09. märts 2013 koolimeeskondade koolitus, Pärnus Spa Hotell Viikingi seminariruumis (Sadama 15).
Tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Koolitusel tutvutakse nii õpiprojektide kavandamist, nende integreerimist kooli õppekavva kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbiviimisel. Koolimeeskondade koolitusele ootame ühest koolist 2-4 õpetajat koos infojuhi või arvutiõpetajaga (eri õppeainete õpetajad, klassiõpetaja, õppealajuhataja, huvijuht).
Lisainfo: http://www.tiigrihype.ee/et/etwinning-koolitus-koolimeeskondadele-08-09032013


Registreerimine 1. märtsini 2013

05.-06. aprillil 2013 eTwinning koolitus algajatele, Tallinnas Euroopa hotelli
konverentsikeskuses.
Koolitustele oodatakse õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
Lisainfo http://www.tiigrihype.ee/et/etwinning-koolitus-algajatele-05-06042013
Registreerimine 28. märtsini 2013

RAHVUSVAHELISED KOOLITUSED, kevad 2013
Rahvusvahelisel koolitusel osalemiseks tuleb saata sooviavaldus allpool toodud lingi kaudu.

25.-28. aprill 2013 Sofia, Bulgaaria
Teema: Hea pedagoogiline praktika võtmepädevuste arendamisel.

Sihtgrupp:
alushariduse ja algõpetuse õpetajad
Koolitusel toimuvad töötoad inglise, saksa ja prantsuse keeles.
Koolitusel osalemiseks saatke palun 1. aprilliks 2013 sooviavaldus
http://www.eformular.com/eloalle/pdw-sofia.html

26 -28. aprill 2013 Riia, Eesti-Läti-Soome kontaktseminar
Teema:
eTwinning projektide sõlmimine ja kavandamine

Sihtgrupp:
matemaatika ja loodusainete õpetajad, III kooliaste
Koolitus toimub inglise keeles.
Koolitusel osalemiseks saatke palun 8. aprilliks 2013 sooviavaldus
http://www.eformular.com/eloalle/riia-kontaktseminar.html

16. -18. mai 2013 Bratislava, Slovakkia
Teema:
Oskused, mida on vaja heaks eTwinning projektiks lisaks arvutioskustele

Sihtgrupp:
III ja IV kooliastme õpetajad
Koolitus toimub inglise keeles.
Koolitusel osalemiseks saatke palun 8. aprilliks 2013 sooviavaldus
http://www.eformular.com/eloalle/pdw-bratislava.html
 
ÕPPIMISÜRITUSED
Veebipõhiste koolitustena toimuvad rahvusvahelised õppimisüritused eTwinning portaali  õppimislaboris.

Õppimisüritused on lühikesed online-intensiivkursused erinevatel teemadel. Iga õppimisüritus koosneb 4-5 päevast aktiivsest tööst, millele järgneb 4-5 päeva saadud teadmiste rakendamist ja iseseisvat tööd. Õppematerjalid on internetis üleval ning saate neid enda valitud ajal kasutada.

Kuidas osaleda? Üritustele saavad osaleda kõik registreeritud eTwinningu õpetajad, umbes nädal enne ürituse algust. Vastava lingi leiate oma Töölaualt, nii et peate vaid sisse logima ja online-blanketi ära täitma. Kui te pole veel eTwinningus registreerunud, tehke seda, ning seejärel saate Töölaual asetseva lingi kaudu oma osavõtusoovi saata.

13.–26. veebruar: iPadid – kasutades Bloomi taksonoomiat Ekspert: Daniela Bunea Aghir
Keel: inglise
Taotluse esitamine alates 6. veebruarist.
Üritusel õpitakse, kuidas kasutada iPadi klassiruumis ja eTwinningu projektides, pannes samal ajal õpilased meelde jätma, mõistma, rakendama, analüüsima, hindama ja looma – et muuta nende õppimiskogemused üha paremaks. Liituge selle üritusega, kui soovite näha, kuidas erinevad rakendused töötavad Bloomi taksonoomiaga.

28. veebruar–9. märts: eTwinningu projektide pedagoogiline väärtus
Eksperdid: Bart Verswijvel & Arjana Blazic
Keel: inglise
Taotluste esitamine alates 21. veebruarist.
Sellel õppimisüritusel soovime vaadelda eTwinningu projekte raamistikuna, mis annab õpilaste võimaluse arendada 21. sajandi oskusi. Üritusel osalejad õpivad tundma 21. sajandi õppimise võtmeoskusi ning saavad teada, kuidas neid eTwinningu projektidesse lõimida. Lahatakse eTwinningu projekte ning näidatakse neid rikkaliku õppimisallikana.

18.–28. märts: Õpetajad ja õpilased eTwinningu klassiruumis
Eksperdid: Elizabeth Mora Torres & Albert Gras Martí
Keel: inglise
Taotluste esitamine alates 11. märtsist.
Õpilaste ja õpetajate käitumist klassis mõjutavad kultuur ja antud ajahetkele omased sotsiaalsed prioriteedid. Need kaks tegurit mõjutavad ka motivatsiooni, suhtumist õppimisse, sisu edasiandmise viisi, õppimist ning isegi seda, kuidas teste välja töötatakse ja läbi viiakse.
Sellel õppimisüritusel uurime osalejate ülaltoodud teemadega seotud kogemusi, muu hulgas ka võrdsuse küsimust klassis. Arutame viise, kuidas õpetajad võiksid eriilmeliste õpilastega kontakti saada ja neile väljakutseid pakkuda, seda eriti eTwinningu kontekstis.

17.–26. aprill: Loov teater eTwinningus
Ekspert: Irene Pateraki
Keel: inglise
Taotluste esitamine alates 10. aprillist.
Kas olete kunagi oma eTwinningu projektides teatriga seotud tegevusi läbi viinud? Kui jah, siis kas oskasite korraldada seda partneriga koostöös? Sellel üritusel on teil võimalus avastada loova teatri maailma ning harjutada käed-külge koostöötegevusi! Üritust juhivad Irene ja loova klassiruumi grupi liikmed.